พระองค์ท่านเป็นประมุขที่ไม่เคยทอดทิ้งและมอบสิ่งต่างๆที่ดีให้ประชาชนชาวไทย
อย่างมากมายในฐานะที่ผมเป็นคนไทยกระผมจะรู้รักษาสามัคคีกระทำความดีเพื่อตอบแทน
พ่อของแผ่นดินและจะเห็นประโยชน์ของส่วนรวมหรือของประเทศเป็นใหญ่

     นศท.อรรถพล  จันทร์ส่งแสง

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (101.51.193.222|101.51.193.222) on 2014-12-04 11:53

ขอให้ท่านจงมีอายุยืนนาน

#1 By (110.49.241.151) on 2011-12-05 17:17