ผมรู้สึกดีคับที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยที่มีพระเจ้าอยู่หัวเป็นกษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์ทั้งโลก
เพราะทรงปกครองให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีมีความสุขทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทย
โดยพระองค์ไม่เคยละทิ้งประชาชนและละทิ้งความสุขส่วนพระองค์ไม่คิดถึงพระองค์เอง
เป็นนักพัฒนานักปกครองโดยที่ใดลำบากพระองค์ทรงเสด็จไปที่นั่นจึงอยากบอกว่าเรารักในหลวงครับ

   

Comment

Comment:

Tweet

#59 By (49.237.5.93|49.237.5.93) on 2015-09-11 12:06

อยากจะร้องให้

#57 By (106.0.210.64|106.0.210.64) on 2015-08-07 10:22

อยากจะร้องให้