ผมรู้สึกดีคับที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยที่มีพระเจ้าอยู่หัวเป็นกษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์ทั้งโลก
เพราะทรงปกครองให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีมีความสุขทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทย
โดยพระองค์ไม่เคยละทิ้งประชาชนและละทิ้งความสุขส่วนพระองค์ไม่คิดถึงพระองค์เอง
เป็นนักพัฒนานักปกครองโดยที่ใดลำบากพระองค์ทรงเสด็จไปที่นั่นจึงอยากบอกว่าเรารักในหลวงครับ

   

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

ผมจะปกป้องและ คงไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ โดย จะต่อต้าน ภัยต่างๆ และ สิ่งต่างๆที่จะมา ทำลายและ เสื่มโทรม สถาบัน และ ให้พระองค์ทรง มีพระพลานามัย แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยต่อไป
นศท. บัณทิต บุญชลอ รร. วัดบวรมงคล

#1 By tini on 2010-02-07 09:16

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองประเทศไทย โดย ยึดหลัก ทศพิศราชธรรม ไว้นานถึง 60กว่าปี ระหว่างระยะเวลานี้พระองค์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยความสามารถอย่างเดี่ยวแต่พระองค์ยัง ให้ แนวทาง ความคิดทางวิชาการซึ่งสามารถนำมาพัฒนาประเทศได้อย่างมหาศาล และอีกทั้งยัง มีแนวคิดเรื่อง ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งถ้าถ้าท่านทั้งหลายได้เล็งเห็นประโยชน์ของ แนวคิดต่างๆ ของพระองค์แล้ว ท่านจะ ดำรงชีวิตอย่างไม่เดือนร้อน ไม่ ติดหนี้ติดสิน ใครๆและยังสามารถมีความสุขกับการดำรง ชีวิตต่อไปได้ อีกด้วย ก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และ มีพระชนม์มายุ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่วขวัญ ของปวงชนชาวไทยต่อๆไป

#2 By tini on 2010-02-07 09:17

คำสัญญาของข้าพเจ้า
1. ข้าพเจ้าจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
2.ข้าพเจ้าจะเป็นพลกำลังสำรองของชาติด้วยความจงรักภักดดี
3.ข้าพเจ้าจะทำความดีทุกอย่างเพื่อถวายแด่ในหลวง
4.ข้าพเจ้าจะเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศชาติ
5.ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังคำติเตือนจากผู้ที่มีวุฒิสูงกว่า
6.ข้าพเจ้าจะดำรงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น
7.ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนต่อให้มีความรู้มากขึ้นเพื่อนำมาพัฒนาประเทศให้มีสักยภาพสูงขึ้น
8.ข้าพเจ้ารักษาประเทศชาติด้วยชีวิต
นศท.เอกริณทร์ นรานันท์ภิรมย์

#3 By tini on 2010-02-07 09:18

ในการดำเนินรอยตามในหลวง ข้าพเจ้าจะขอดำเนินตามรอยพระองค์ ในเรื่อง ของความเสียสละ เพราะพระองค์ท่านยอมเสียสละทั้งหมดทุกส่วนของพระองค์ให้กับปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นเสมือนลูกๆของพระองค์ และอีกเรื่องคือการดำเนินตามรอยพระราชดำริเรื่องการใช้เศรษฐกิจพอเพียง ในครอบครัวของตนเอง ซึ่งทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้า มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#4 By tini on 2010-02-07 09:18

พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์ พระองค์ทรงสละทรัพย์เพื่อลูกหลานที่เดือดร้อนพระองค์ไม่เคยทรงหยุดงานแม้แต่วันเดียว หรือแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันหยุดราชการวันขึ้นปีใหม่ที่ทุกๆคนเขาไปกินเลี้ยงฉลองกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในพระราชกรณียกิจของพระองค์จะเป็นความเกี่ยวข้องกับทุกข์สุขของพี่น้องชาวสยาม ก็ขอให้พระองค์ท่านได้มีอายุและสุขพลนามัย ที่แข็งแรง และดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อที่จะได้อยู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยต่อไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอเดชะ

#5 By tini on 2010-02-07 09:19

พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพ ของประชาชน และ ผม ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งของท่าน ผมจะให้คำมั่นสัญญาณ ว่าจะรักษา ปกป้องและเชิดชู สถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
กองพันที่ 34 นศท.ศรายุ เทียนขจร

#6 By tini on 2010-02-07 09:20

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านเป็นผู้ที่เสียสละต่อประสกนิกรชาวไทย ท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยที่ยากไร้ ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อพัฒนาประเทศของเรา โดยที่ท่านไม่เคยเหน็ดเหนื่อย ยากมากที่จะหากษัตริย์ที่ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา แล้วพวกเราคนไทยเคยทำอะไรตอบแทนท่านหรือยัง ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรักในหลวง เรามาทำความดีเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันเถอะครับ

นศท. นพณัฐ เลิศจิรกุล ชั้นปีที่3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#7 By นศท. นพณัฐ เลิศจิรกุล (125.27.159.158) on 2010-02-15 15:00

“พ่อ”
พวกเราทุกคนล้วนมีพ่อ และพ่อของเราทุกคนคือบุคคลตัวอย่าง แต่ที่ผมกำลังพูดถึง คือ พ่อของแผ่นดิน พ่อหลวงของเราทุกคน ซึ่งเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่เหนือพ่อคนไหนในโลก ท่านทรงปกครองให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีมีความสุขทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทย โดยพระองค์ไม่เคยละทิ้งประชาชน พ่อทรงงานหนักเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น เราจึงควรมีความรักต่อพ่อ พ่อของแผ่นดินไทย ไม่ควรแตกแยกกันเอง สุดท้ายนี้ ผมอยากจะบอกว่า “ผมรักพ่อครับ”

นศท.กันต์ เลิศวุฒินันท์
โรงเรียนอัสสัมชัญ
ผลัด20กองพัน.34กองร้อยที่1
วันที่ 28 มกราคม 2554

#8 By home (182.52.17.19) on 2011-01-28 10:32

“พระมหากษัตริย์ไทย”
สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษาวิชาทหารในชั้นปีที่ 3 ขณะนี้ผมกำลังอยู่ในช่วงการฝึกเข้าค่ายเขาชนไก่เป็นเวลา 5 วัน หน้าที่ของผมในตอนนี้คือนั่งเขียนบทความแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับในหลวงของเรา หากลองมองในแง่มุมของในหลวง ผมคิดว่าสำหรับตัวผมแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ เพราะพ่อหลวงของเรา ท่านทรงเหนื่อยตรากตรำ ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนภายในประเทศมามาก แล้ว...พวกเราได้ทำอะไรตอบแทนพระองค์หรือยัง?
ในประเทศของเรามีความแตกแยกซึ่งทำให้พ่อหลวงของเราเกิดความไม่สบายใจ ทำไมสิ่งต่างๆที่คอยทำลายสถาบันอันเป็นที่รักของเรา เริ่มมีมากขึ้นเพราะอะไร ผมคิดว่าประชาชนต่างๆมากมาย ที่ล้วนรักสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราทุกคนยิ่งชีพ ไม่ได้มีน้อยลง เพียงแต่ บุคคลที่คิดจะทำลายนั้น มีมากขึ้นต่างหาก ในยามที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทุกคนทรงเหน็ดเหนื่อย มีครั้งไหนบ้าง ที่พระองค์ทรงออกมาเรียกร้อง กลับเป็นพวกเราประชาชนชาวไทยออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆมากมาย
หากเราลองคิดสักนิด เราเป็นเพียงประชาชนคนธรรมดา ยังต้องการกำลังใจในการทำงาน เหตุใดพระองค์จึงไม่มีพระประสงค์เช่นนั้น เพียงแต่มันแตกต่างกันที่ว่า ที่เรากำลังทำเพื่ออะไรอยู่ และพระองค์ท่านกำลังทำเพื่ออะไร ทำไมเราถึงไม่ลองคิดดูถึงสิ่งที่เราควรทำมากกว่าการนั่งมอง แล้วรอเวลาที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิของตนเอง

นศท.กันต์ เลิศวุฒินันท์
โรงเรียนอัสสัมชัญ
ผลัด20กองพัน.34กองร้อยที่1
วันที่ 28 มกราคม 2554

#9 By home (182.52.17.19) on 2011-01-28 10:34

“พ่อหลวงในดวงใจชนชาวไทย”
สวัสดีครับ ผมคืออีกหนึ่งคนที่มีความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของเรา พ่อเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทุกคนควรเอาเยี่ยงอย่าง เพราะพ่อเป็นบุคคลที่ทำงานหนัก และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ซึ่งเราสามารถรับแง่คิดและข้อคิดต่างๆมาจากพระราชดำรัสของในหลวงของเรา ตัวอย่างเช่น “อย่าทำลายความหวังของใคร เพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้”
“เมื่อมีคนเล่าว่า ตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องคุยทับ
ปล่อยให้เขาฟุ้งไปตามสบาย”
สิ่งเหล่านี้เราสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้ พ่อหลวงคือผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความรักต่อปวงชนชาวไทย และเราควรมอบความรักและความจงรักภักดีต่อพ่อของเราเช่นเดียวกัน

นศท.กันต์ เลิศวุฒินันท์
โรงเรียนอัสสัมชัญ
ผลัด20กองพัน.34กองร้อยที่1
วันที่ 28 มกราคม 2554

#10 By home (182.52.17.19) on 2011-01-28 10:35

พระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือในหลวงของเรา ท่านทรงมีพระปีชาสามารถหลายด้านด้วยกัน เช่นด้านดนตรี ด้านการกีฬา การเกษตร การพัฒนาทรัพยากร และท่านได้ทรงงานต่างๆมากมาย ท่านทรงงานโดยไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยและทรงงานโดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน และท่านได้สอนปวงชนชาวไทยในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเพื่อนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของ ปวงชนชาวไทย ผมคิดว่าพระคุณของท่านนี้ไม่สามารถหาอะไรมาเปรียบได้
นศท. พิชิต เกียรติกผลชัย
โรงเรียนเจี้ยนหัว

#11 By เด็กใหญ่ (182.52.17.137) on 2011-02-07 09:51

ชาตินี้ทั้งชาติกระผมจะขออยู่ใต้ร่มธงชาติไทยผืนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิขึ้นกับประเทศไทยผมคนนี้จะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะปกป้องประเทศไทยด้วยชีวิตและเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความสุขให้กับประเทศไทย

#12 By นศท.ภาคภูมิ ศรีตะลา (110.77.232.124) on 2011-08-10 13:11

รักในหลวง

รักมากที่สุด

ท่านทรงสละตัวเองเพื่อคนทั้งประเทศ

เพราะฉะงั้นเราควรสละตัวเองเพื่อท่านบ้าง

#13 By นศท. เอเซีย แสนสุข (101.108.12.108) on 2011-09-08 14:22

ขอบคุณครับsurprised smile

#14 By tae (49.229.224.9) on 2011-11-20 10:59

ดีมาก ชอบคะ


#15 By แก้ว (101.51.143.212) on 2011-11-21 17:22

ไม่ได้ว่านะคะ แต่คุณช่วยกรุณาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องจะได้ไหมคะ? ถ้าภาษาไทยเสื่อม ในหลวงก็จะเสื่อม เพราะพวกเราที่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องนะคะ T___T;

#16 By ติ๊ดๆ (125.24.241.182) on 2011-11-24 18:20

ทรงพระเจริญ
confused smile

#17 By (103.1.165.199) on 2011-12-03 16:58

รักในหลวงครับconfused smile

#18 By MIN (223.204.155.189) on 2012-02-04 15:43

ขอให้ทุกคนรักและสามัคคีกัน

#19 By ปณีพร (103.7.57.18|202.173.209.72) on 2012-05-30 18:29

รักพระเจ้าอยู่หัวค่ะbig smile

#20 By ม่าม่า (103.7.57.18|202.173.209.72) on 2012-05-30 18:36

รักในหลวงนะค่ะconfused smile

#21 By ญ่าญ่า (103.7.57.18|202.173.209.72) on 2012-05-30 19:04

confused smile จะปกป้องพ่อหลวง
ต้องแลกด้วยชีวิตก็ยอม

#22 By แนน (103.7.57.18|58.8.216.122) on 2012-06-01 19:41

#23 By pan_pan2545@hotmailcom (103.7.57.18|202.28.179.5) on 2012-11-30 17:58

ทุกคนเคยคิดไหมว่า การที่มีคนๆ หนึ่ง ทำทุกๆ อย่างเพื่อทุกๆ คน แล้วคุณคิดอย่างไรเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่หัวที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ให้อยู่ดี และมีความสุขในชีวิตที่พอเพียง แล้วความรู้สึกที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวนั้น ทุกคนจะมีความรู้สึกอย่าไร
ความช่วยเหลือจากคนๆ หนึ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อประชาชนทุกคนนั้นคงจะหาได้ยากที่สุดแต่คนไทยทุกคนรู้ดีว่า คนๆนั้นมีอยู่จริง คือ พระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทย ที่ทำงานทุกๆ อย่าง เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดี กินดี ทำงานเกือบ 24 ชั่วโมง ทำงานไม่มีวันหยุดทำ-งานไม่เลือกสถานที่ ทำจนร่างกายของพระองค์ทรุดโทรม แต่พระองค์ก็ยังทำงานต่อไป เพื่อประชาชนของพระองค์ พระองค์นั้นเป็นนักคิดที่เก่งที่สุดในโลก พระองค์นั้นได้คิดโครงการกว่า 4000 โครงการ เช่น โครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จากสิ่งที่กล่าวมาก็จะเห็นว่าพระองค์ทำเพื่อเราชาวไทย แล้วความรู้สึกที่เรามีต่อพระองค์นั้นคงตอบออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่า เราชาวไทยรักพระองค์ และจะรักพระองค์ตลอดไป
เราจะเห็นได้ว่า คนสูงอายุส่วนใหญ่รักพระองค์ท่านมาก ไม่ว่าจะเห็นรูปพระองค์ที่ไหนก็จะกราบไหว้ บางคนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา ซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจในตอนเด็ก แต่ปัจจุบันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไหมถึงเป็นเช่นนั้น แล้วความรู้สึกของผมจะรักพระองค์และสถาบันพระมหา-กษัตริย์ตลอดไป ไม่ว่าจะมีคนมาทำให้ผมเลิกรักพระองค์อย่างไร ผมก็จะไม่เลิกรักพระองค์ และจะยอมตายเพื่อพระองค์
ความรู้สึกที่มีต่อพระองค์นั้นคนไทย และชาวต่างประเทศบางคนรู้ดีว่าจะเป็นอย่างไร
จนบ้างครั้งความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ แต่พวกเราจะใช้การกระทำของพวกเราอธิบายความรู้สึกเหล่านั้นเอง

#24 By นศท.รักในหลวง (103.7.57.18|182.52.115.252) on 2013-01-31 13:41

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหรือที่คนในรู้กันในนามว่าในหลวง
ในหลวงท่านนั้นมีกระราชกรณียกิจที่ทำให้คนไทยมากมาย เช่น ฝนเทียม แก้มลิง ฯลฯ พระราชกรณียกิจท่านทำมาตั้งแต่ท่านยังวัยเยาว์
จนถึงปัจจุบัน
<div>ในหลวงท่านนั้นเป็นคนที่หนักก็เอาเบาก็สู้
ท่านนั้นถึงรู้ว่าเหนื่อยมากเพียงใดท่านทรงทำเพื่อหาสิ่งที่สามารถทำให้คนไทยนั้นเกิดความสบาย
ท่านคิดแนวคิดมากมายที่ให้คนไทยอยู่แบบไม่อดอยากปากแห้ง
ในหลวงท่านทำพระราชกรณียกิจแก่คนไทยมากมาย พื้นดินบางที่ที่ไม่มีใครสามารถทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวได้
เป็นพื้นดินที่แห้งแล้งแต่ทรงมีพระองค์ที่คิดและลงมือทำแล้วยังรวมถึงสอนให้ประชาชนในบริเวณโดยรอบรู้จักวิธีการทำไร่ทำนาให้เหมาะสมแก่บริเวณพื้นที่
แล้วเคยมีกษัตริย์คนใดบ้างที่จะมาช่วยลงมือปฏิบัติและสอนให้ความรู้แด่ประชาชน และ
มีกษัตริย์คนใดบ้างที่สามารถทำให้ฝนตกตามต้องการได้
ท่านนั้นได้ช่วยคนไทยมามากมายตั้งแต่ท่านยังละอ่อนจนตอนนี้ท่านนั้นชราภาพมากท่านก็ยังเป็นห่วงประชาชนคนไทยทุกคน
แล้วเหตุใดคนไทยยังคอยทะเลาะกัน
ยังคอยมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์บางคนอาจบอกว่าการมีสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น
มีไปก็ไม่เห็นเกิดอะไรแก่ประเทศแล้วจะมาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมาช้านาน
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน
แล้วการที่มาพูดว่ามีสถาบันพระมหากษัติย์ก็ไม่เกิดอะไรแล้วสิ่งที่ในหลวงทำมาให้ประชาชนในประเทศที่ท่านทำมาช้านานนั่นล่ะเรียกว่าอะไร</div>
<div>ในหลวงท่านนั้นตอนนี้ท่านก็ชราภาพมากแล้วสิ่งที่ท่านอยากเห็นผมว่ามันไม่ใช่เห็นประเทศไทยยิ่งใหญ่แบบประเทศอื่น
แต่ผมมองว่าสิ่งที่ท่านต้องการเห็นคือการเห็นคนไทยรักกันไม่ทะเลาะกันมีความสามัคคี </div>

#25 By รักในหลวง (103.7.57.18|182.52.115.252) on 2013-01-31 13:43

ความรู้สึกของข้าพระเจ้าที่มีต่อในหลวง
ข้าพระเจ้าเห็นพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาก็รู้สึกรักและเทิดทูลมากขึ้นก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมพระสกนิกรชาวไทยและทั่วโลกต่างยอมรับและถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ขนาดนี้ เหตุผลก็ง่ายๆ คือ พระองค์ทรงห่วงใย ปกป้องและทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน
นี่คือหัวใจสำคัญของการปกครองเป็นสำคัญของพระมหากษัตริย์
จากคำพูดที่มีขึ้นทำนองว่า เราจะทอดทิ้งประชาชนได้อย่างไรในเมื่อประชาชนไม่ทอดทิ้งเรา เป็นคำพูดที่ง่ายๆและแฝงไปด้วยความรู้สึกมากมาย โดยพระองค์ทรงสอนความรู้และทำประโยชน์มากมายมอบให้แก่พสกนิกร เช่น การทำกังหันชัยพัฒนา การทำฝนหลวง การทำเชื่อนแก้มลิง ฝายชะลอน้ำ หญ้าแฝก เกษตรทฤษฎีใหม่รวมโครงการแล้วกว่า 4,000 โครงการ ทุกโครงการล้วนสอบคล้องกันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้และสอบหลักในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เดินทางสายกลาง รู้จักประมาณตนและมีภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งนี้สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี พระองค์ทรงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยเป็นเวลากว่า 68 ปี ทุกพื้นที่ในประเทศพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจนเคยมีคนกล่าวไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นส่วนหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงลงมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนและมีคำพูดของชาวต่างชาติว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ชั่งเป็นคำพูดที่อธิบายไม่ถูกว่าพระองค์ทรงดีและทำเพื่อประชาชนขนาดไหน
ทั้งนี้ข้าพระเจ้าและทุกๆคนขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทยให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนาน

#26 By สมเกียรติ สุจิตรานนท์ (103.7.57.18|182.52.115.252) on 2013-01-31 14:31

ทรงพระเจริญ

#27 By tomoro (183.89.71.155) on 2013-08-23 11:27

big smile

#28 By (118.172.227.31|118.172.227.31) on 2014-09-25 16:31

surprised smile
#29 By (171.4.251.115|171.4.251.115) on 2014-09-29 16:53

big smile big smile big smile

#30 By (27.55.195.122|27.55.195.122) on 2014-12-03 20:24

☺☺

#31 By (223.207.3.125|223.207.3.125) on 2014-12-04 18:54

#32 By (171.5.250.224|171.5.250.224) on 2014-12-11 19:37

พระองค์ทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรอยู่อย่างเป็นสุข

#33 By ิpongsathon (1.4.222.81|1.4.222.81) on 2015-02-25 14:00

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

#34 By นศท.ธนวัฒน์ สัปปินันท์ (1.4.222.81|1.4.222.81) on 2015-02-25 14:22

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา เป็นร่มโพธิทองของเหล่าปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญตราบนานเท่านาน

#35 By พงศกร (1.4.222.81|1.4.222.81) on 2015-02-25 14:24

เราจะทำแบบในหลวงconfused smile confused smile confused smile

#37 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 09:25

ในหลวงทรงทํางานหนัก

#38 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 10:44

#39 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 10:45

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ open-mounthed smile confused smile

#40 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 10:47

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ open-mounthed smile confused smile

#41 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 10:47

ko...

#42 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 10:47

สวัสดีไออ้วน

#43 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 10:48

#44 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 10:49

ในหลวงมีบุณคุณต่อเรามาก

#45 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 10:50

สวัสดีไออ็อดดำจร๊

#46 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 10:51

ไอเเมน

#47 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 10:53

ไอเเมน

#48 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 10:53

ไอเเมน

#49 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 10:53

ok

#50 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 10:53

าร้้ร

#51 By (106.0.210.100|106.0.210.100) on 2015-08-06 11:16